Νευροχειρουργικό Ινστιτούτο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Β΄ Προπαιδευτική Χειρουργική Κλινική Α.Π.Θ.
Τμήμα Πυρηνικής Ιατρικής, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης